Operatorem Strony i administratorem danych osobowych pochodzących ze strony dokebaba.pl jest firma know.it Konrad Dembczyński z siedzibą w Szczecinie, Lubelska 29.37, 71-043,  NIP: 851 295 80 06,  REGON: 320627205.

Korzystając w jakikolwiek sposób ze strony dokebaba.pl, akceptujesz poniższe zasady i obowiązuje Cię nasza Polityka Prywatności. Jeśli się z nią nie zgadzasz, prosimy o nieodwiedzanie naszej strony.

Sklep Internetowy dokebaba.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Sklep dokebaba.pl nie udostępnia danych osobom trzecim oraz firmom zewnętrznym.

Dane Osobowe
Dane naszych klientów są chronione przez firmę przed osobami trzecimi. Klient ma prawo wnieść żądanie przedstawienia wszystkich zebranych danych poprzez prośbę wysłaną pod adres kontakt@dokebaba.pl. Na wniosek klienta dane mogą zostać z systemu usunięte. Usunięcie danych zajmuje 48 godzin.

Cookies (Ciasteczka)
Sklep Internetowy dokebaba może korzystać z cookies, czyli małych plików tekstowych, wysyłanych do Twojego komputera i identyfikujących Cię w sposób potrzebny do uproszczenia i przyspieszenia działania serwisu. Cookies nie zawierają żadnych informacji, które podałeś i służą jedynie ułatwieniu korzystania ze sklepu. Ciasteczka są nieszkodliwe dla komputera, jak również dla Ciebie i Twoich danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku, natomiast w każdej chwili można je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych sklepu do preferencji Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
d) umożliwienie stworzenia profilu preferencyjnego Użytkownika, dzięki któremu, możliwe będzie wysyłanie propozycji zakupu sprzętu gastronomicznego zbliżonego do dotychczas zamawianego.

W ramach Sklepu stosowane są pliki cookies „stałe” (persistent cookies). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Są to:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
b) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
c) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Zakres przetwarzania danych osobowych.

W celu prawidłowego skorzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę Nabywca zobowiązany jest do podania swego imienia, nazwiska, numeru telefonu, pełnego adresu rejestracji firmy, adresu dostawy produktów, numeru NIP oraz adresu e-mail. Obowiązek podania wskazanych danych osobowych jest podyktowany koniecznością umożliwienia formalnego zidentyfikowania Nabywcy. Nadto, podanie tych danych jest uzasadnione koniecznością pełnego i prawidłowego wykonania umowy sprzedaży przez Nabywcę. Sprzedawca informuje, iż brak podania niektórych danych osobowych może uniemożliwić zawarcie umowy sprzedaży bądź uniemożliwić Sprzedawcy prawidłowe świadczenie usług związanych z zawartą z Nabywcą umową sprzedaży.

System Sprzedawcy przydziela Nabywcy niepowtarzalny numer klienta, który jest powiązany z kontem Kupującego funkcjonującym w ramach systemu Sprzedawcy.

Dane osobowe Nabywcy będą przez Sprzedawcę przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zebrane, a także przez okres niezbędny do dochodzenia, obrony i ochrony roszczeń związanych z działalnością Sprzedawcy oraz w celach księgowych regulowanych przez UOR.

Administracja danych

Administracja i Administrator danych osobowych czuwa nad tym, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, w szczególności z przepisami RODO i innymi przepisami prawa regulującego kwestie ochrony danych osobowych, a nadto, aby były zbierane dla oznaczonych, zgodnym z prawem celów, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, dla jakich są przetwarzane.

W celu zabezpieczenia Twoich danych osobowych firma stosuje:

  1. wewnętrzną strategię kontroli obiegu informacji opartą o zasadę ograniczonego zaufania wobec osób trzecich, wiadomości nieautoryzowanych oraz liczby treści poufnych przekazywanych drogą elektroniczną.
  2. Systemy zabezpieczeń systemów informatycznych, które są wykorzystywane w know.it Konrad Dembczyński do prawidłowej realizacji usług na rzecz Zleceniodawcy obejmują:
  • brak dostępu do treści osób trzecich,
  • złożone hasła, określane jako silne i bezpieczne dla użytkownika.

Postanowienia końcowe

Podanie przez Użytkownika danych osobowych ma charakter dobrowolny, a brak ich podania skutkował będzie brakiem możliwości udzielenia przez know.it Konrad Dembczyński usługi lub odpowiedzi na zapytanie dotyczące możliwości realizacji usługi.

Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Prawo to można zrealizować poprzez kontakt pod adresem poczty mailowej: biuro@know-it.pl lub drogą tradycyjną, wysyłając prośbę na adres know.it Konrad Dembczyński, ul. Lubelska 29/37, 71-043 Szczecin

Użytkownikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.