1. Warunki ogólne:

a. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki dotyczące zwrotów zakupionych produktów w sklepie internetowym dokebaba.pl.

b. Zwroty są możliwe jedynie w przypadku spełnienia określonych warunków opisanych w tym regulaminie.

2. Warunki zwrotu: a. Klient ma prawo do zwrotu produktu w ciągu 14 dni od daty dostarczenia zamówienia. b. Produkt musi być w oryginalnym stanie, nieuszkodzony i kompletny, wraz z oryginalnym opakowaniem. 

  1. Procedura zwrotu: a. Aby dokonać zwrotu, Klient powinien skontaktować się z obsługą klienta dokebaba.pl w celu zgłoszenia zamiaru zwrotu. b. Po potwierdzeniu zgłoszenia, Klient otrzyma informacje dotyczące dalszej procedury zwrotu. c. Koszty zwrotu ponosi Klient, chyba że zwrot wynika z wady produktu lub błędu ze strony sklepu dokebaba.pl.

  2. Zwrot środków: a. Sklep dokebaba.pl zobowiązuje się do zwrotu wpłaconej przez Klienta kwoty za zwracany produkt w terminie 14 dni od otrzymania zwracanego towaru. b. Zwrot zostanie dokonany na ten sam środek płatności, który został użyty przy dokonywaniu pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu środków.

  3. Wyjątki od zwrotu: a. Niektóre produkty mogą być objęte wyjątkiem od zwrotu z powodu higieny lub innych przyczyn bezpieczeństwa. Informacje o takich produktach zostaną podane przy opisie produktu na stronie sklepu. b. Produkty zakupione przez podmioty gospodarcze nie podlegają przepisom zwrotów.

  4. Reklamacje: a. Jeżeli produkt zakupiony w sklepie dokebaba.pl jest wadliwy lub niezgodny z zamówieniem, Klient ma prawo złożyć reklamację zgodnie z odrębnymi warunkami reklamacji obowiązującymi w sklepie.

  5. Postanowienia końcowe: a. Sklep dokebaba.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu zwrotów w dowolnym momencie. Aktualna wersja regulaminu będzie dostępna na stronie sklepu. b. Wszelkie spory wynikające z zastosowania niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sądy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Prosimy o zapoznanie się z powyższym regulaminem zwrotów przed dokonaniem zakupów w sklepie dokebaba.pl.